THI CÔNG NHÀ Ở BÌNH CHÁNH

THI CÔNG NHÀ Ở BÌNH CHÁNH

Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng căn hộ thương mại diện tích tối thiểu 25m2. Nhiều ý kiến đồng tình những cũng lo ngại sẽ xuất hiện thêm khu ổ chuột...

THI CÔNG NHÀ Ở HOCMON

THI CÔNG NHÀ Ở HOCMON

THI CÔNG NHÀ Ở BÌNH CHÁNH Cụ thể, chất lượng nhà ở được quyết định bởi các yếu tố cơ bản như chất lượng xây dựng, chất lượng hoàn thiện, hệ thống trang thiết bị, điều kiện hạ tầng, dịch vụ quản lý vận hành…

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở Q12

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở Q12

Trước nỗi lo căn hộ 25m2 có thể hình thành các khu ổ chuột, ông Đính cho rằng, bản thân căn hộ 25m2 không phải là lý do chính gây ra tình trạng ổ chuột. Ổ chuột hay không, nhếch nhác hay không phụ thuộc vào nằm ở khâu quản lý Nhà nước, mà cụ thể ở đây là vấn đề quản lý cơ sở, thiết kế hạ tầng, dịch vụ… chứ không nằm nhiều ở yếu tố diện tích.